1
1

PRINSJESDAG 

Vanaf 2009 zet PROOOST zich in overleg en in samenwerking met de gemeente Den Haag in voor de marketing rondom Prinsjesdag en het publieksvriendelijk maken van de ceremoniële activiteiten in de aanloop naar Prinsjesdag. PROOOST vervult de rol van verbindende schakel tussen alle partijen die publicitair en productioneel activiteiten op en rond Prinsjesdag ontplooien. Zo heeft PROOOST in nauwe samenspraak de oefening van de Bereden Brigade Koninklijke Marechaussee publieksvriendelijk gemaakt. Deze sensationele oefening wordt op de zaterdag voorafgaand aan Prinsjesdag op het Lange Voorhout gehouden. Ook is de inhoudelijk en visueel interessante paardenoefening op de maandag voor Prinsjesdag verplaatst naar het Soldaat van Oranjestrand, direct voor het Kurhaus. Publicitair was dit een schot in de roos. Ook genoten de nabij gelegen strandtenten van een toestroom van extra bezoekers.

PROOOST heeft de afgelopen jaren bijgedragen om de ceremonies en repetities voorafgaand aan Prinsjesdag onder de aandacht te brengen van publiek met persberichten, website posters en brochures. In de publicaties wordt naast het ceremonieel aandacht besteed aan Den Haag als aantrekkelijk winkel- en uitgaanstad.

www.prinsjesdagdenhaag.nl